VIP přístup pro naše zákazníky: LOGO NEJ Šicí stroje
s nákupem stroje na www.nej-sici-stroje.cz získáte:
tisíce výšivek a řezacích šablon i pro komerční využití, nadstandardní podporu a další VIP služby

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání akce

Tento materiál obsahuje pravidla marketingové soutěže nazvané (dále jen „Soutěž“). Organizátorem Soutěže je společnost Šicí technika Brother s.r.o., se sídlem Svatoplukova 47, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 41605446 (dále jen „Organizátor“).

Soutěž probíhá na území celé České a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání soutěže“).

Dobu konání aktuálního soutěžního kola naleznete zde: https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/soutez (dále jen „Doba konání soutěže“).

II. Účast v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „uživatel“), která se do Soutěže zapojí na Facebooku nebo na Instagramu a splní Podmínky účasti v Soutěži.

Zveřejněním fotografie pod soutěžní příspěvek na stránce NEJ Šicí stroje na Facebooku nebo zveřejněním fotografie na Instagramu s označením profilu nejsicistroje je účastník registrován. Pokud uživatel nesplní Podmínky účasti v Soutěži, nebude registrován.

Registrací v soutěži účastník souhlasí se zveřejněním jména a soutěžní fotografie na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na webových stránkách https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/.

III. Podmínky účasti v Soutěži

Uživatel má doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky.

Každý uživatel se může do aktuálního soutěžního kola zapojit pouze jednou. (Může se opět účastnit dalších kol).

Uživatel začne sledovat/sleduje účet NEJ Šicí stroje na Facebooku (Pokud soutěží na Facebooku) nebo nejsicistroje na Instagramu (Pokud soutěží na Instagramu).

Uživatel splní podmínky aktuálního soutěžního kola uvedené zde: https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/soutez/.

Uživatel při vytváření projektu využije některý ze strojů dostupných na e-shopu https://www.nej-sici-stroje.cz. A účastí v soutěži Soutěžící prohlašuje, že je autorem nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv (např. fotografie projektu) a svým konáním neporušuje právní předpisy ČR nebo nezasahuje do práv třetích osob.

IV. Průběh Soutěže a výhra

Soutěž trvá po dobu konání soutěže.

Uživatel musí splnit soutěžní podmínky uvedené zde: https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/soutez/pravidla-souteze.

Výhrou v Soutěži je poukaz na nákup v hodnotě 2000 Kč do e-shopu https://www.nej-sici-stroje.cz. Poukaz ani jeho část není možné vyměnit za hotovost a lze jej využít pouze na nákup na e-shopu https://www.nej-sici-stroje.cz. Poukaz lze využít pouze jednorázově a pokud nákup bude v nižší hodnotě, než je hodnota poukazu, zbytek částky propadá a není ji možné vymáhat. Platnost poukazu je 6 měsíců ode dne zveřejnění výherce na stránkách https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/soutez/vyherci.

O případné výhře bude účastník informován zveřejněním soutěžní fotografie a jména na webových stránkách https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/soutez/vyherci nejpozději do 10 dní od ukončení doby konání soutěže a bude vyzván k zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry prostřednictvím zprávy na Facebooku nebo na Instagramu. Pokud tak neučiní do 5 dnů od vyhlášení, bude vybrán náhradní výherce.

Po ukončení doby konání soutěže bude zveřejněno další kolo soutěže. V průběhu konání Soutěže si Organizátor vyhrazuje právo na změnu výhry.

Výhra bude zaslána na emailovou adresu výherce do 30 dnů od ukončení Doby konání soutěže.

Výherce bude vybrán na základě soutěžní fotografie týmem NEJ Šicí stroje.

V. Vyloučení ze Soutěže

Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Soutěže, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Soutěže.

Soutěž se nevztahuje na zaměstnance firmy Šicí technika Brother s.r.o.

Organizátor Soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového uživatele, u něhož bude mít podezření, že takový uživatele dosáhl své účasti v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

VI. Ochrana osobních údajů

Účastí v Soutěži vyjadřuje uživatel souhlas s Pravidly soutěže, zavazuje se je plně dodržovat. Správcem osobních údajů je společnost Facebook/Instagram a organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně u výherců soutěže.

Výherci soutěže udělují Organizátorovi osobní údaje, a to jméno, příjmení, emailová adresa (dále jen „údaje“), a to výhradně pro účely zaslání výher této Soutěže. Po skončení Soutěže a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook/Instagram nebo Emailu.

Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo na omezení zpracování, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může uživatel obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanoven í

Organizátor touto Soutěží nepřebírá vůči uživatelům žádné jiné závazky a účastníci Soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat uživatele Soutěže oznámením na webových stránkách https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/soutez.

Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěži spojené.

Účastí v soutěži vyjadřuje uživatel svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook nebo Instagram.

Tato pravidla jsou účinná od 31.3.2023.


  Šicí stroje JANOME   Šicí stroje LADA   Šicí stroje Merrylock   Šicí stroje BROTHER   Šicí stroje BERNINA   Šicí stroje VERONICA   Šicí stroje PFAFF   Šicí stroje JUKI
VYŠÍVÁNÍ VYŘEZÁVÁNÍ PROJEKTY NOVINKY KDE NAKUPOVAT Vyšívací stroje Příslušenství pro vyšívání Řezací plotry Příslušenství pro vyřezávání NEJ Šicí stroje O NÁS DOTAZY O VYŠÍVÁNÍ
lenka@nej-sici-stroje.cz
DOPORUČUJEME
Moje Galanterka
Látky Gábinka.cz
šicí stroje
Jitka Mrázková
Na těchto internetových stránkách pro vás přinášíme pracovní postupy, projekty, výšivky, vyšívací vzory a mnoho dalších podnětů pro vaši kreativní tvorbu. Vyšívací vzory vycházejí od nás samotných, našich klientů a licencovaných knihoven, děkujeme vám všem za vaši spolupráci. Práva užití náleží vlastníkům projektů, vzorů, výšivek, šablon, vybrané design vzory Graphics Factory.com. Kopírování a další šíření obsahu těchto internetových stánek je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno. Celý portál je financován z prodejů NEJ Šicí stroje - děkujeme za vaši podporu. Copyright NEJ Šicí stroje 2008-2023.